+420 731 166 911, 415 783 506-7
Zpět
26.03.2018, Jana Herrmannová

Recyklace odpadů CZU01151

Recyklace stavebních a demoličních odpadů pískovna

SELIBICE ( CZU 01151)

Ke zpracování přijímáme tyto druhy odpadů:

Kód odpadu Název odpadu
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
010409 Odpadní písek a jíl
101208 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva
170101 Beton
170102 Cihly
170103 Tašky a keramické výrobky
170107 Směsi a nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuved.pod č. 17 01 06
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  -  nepřebíráme k recyklaci 
170508 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

Krajský úřad - souhlas k provozování zařizení k úpravě a recyklaci převážně stavebních a demoličních odpadů

Přílohy k návrhu smlouvy ke stažení


příloha č.2 (PDF)      příloha č.2 (DOC)

příloha č.3 (PDF)      příloha č.3 (DOC)

příloha č.4 (PDF)      příloha č.4 (DOC)

Základní ceny za převzetí odpadů k recyklaci : ceník platný od 01.02.2021

Kód odpadu Název odpadu

Cena v tunách / 

s 21% DPH

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 119,-
010409 Odpadní písek a jíl 119,-
101208 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva 157,-
170101 Beton do velikosti kusů 50×50 cm 157,-
170101 Beton nad velikost kusů 50×50 cm 209,-
170101 Beton armovaný 340,-
170102 Cihly 157,-
170103 Tašky a keramické výrobky 157,-
170107 Směsi a nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuved.pod č. 17 01 06 157,-
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 do velikosti kusů 50×50 cm nepřebíráme k recyklaci
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 nad velikost kusů 50×50 cm nepřebíráme k recyklaci
170508 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 131,-

Ceník platný  :

Ceník recyklace do 31.01. 2021

Ceník recyklace od 01.02.2021

0

01-03/2021 - soboty - zavřeno

Aktuality

Pátek08.01.2021 Leden - Březen na všech pískovnách soboty  - zavřeno

Přečíst více

V

Výměna strojního vybavení společnosti Písky – J.Elsnic, spol. s.r.o.

Dotace

Středa09.12.2020 Název projektu:                       Výměna strojního vybavení společnosti Písky – J. Elsnic, spol. s.r.o.Registrační číslo projektu:   CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013234 Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem pro…

Přečíst více

E

Energetické úspory ve společnosti PÍSKY – J.Elsnic spol. s r.o.

Dotace

Středa09.12.2020 Název projektu:                       Energetické úspory ve společnosti Písky – J. Elsnic, spol. s.r.o.Registrační číslo projektu:    CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017055 Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je ze…

Přečíst více