+420 731 166 911, 415 783 506-7
Zpět
09.12.2020, Jana Herrmannová

Výměna strojního vybavení společnosti Písky – J.Elsnic, spol. s.r.o.

Název projektu:                       Výměna strojního vybavení společnosti Písky – J. Elsnic, spol. s.r.o.
Registrační číslo projektu:   CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013234

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti procesu, týkající se strojního vybavení. Předmět projektu spočívá v nahrazení tří starých technologií (drtič, pásové rypadlo) za dvě nové, úspornější. V důsledku realizace projektu je očekáváno snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu a snížení emisí oxidu uhličitého. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


0

01-03/2021 - soboty - zavřeno

Aktuality

Pátek08.01.2021 Leden - Březen na všech pískovnách soboty  - zavřeno

Přečíst více

V

Výměna strojního vybavení společnosti Písky – J.Elsnic, spol. s.r.o.

Dotace

Středa09.12.2020 Název projektu:                       Výměna strojního vybavení společnosti Písky – J. Elsnic, spol. s.r.o.Registrační číslo projektu:   CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013234 Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem pro…

Přečíst více

E

Energetické úspory ve společnosti PÍSKY – J.Elsnic spol. s r.o.

Dotace

Středa09.12.2020 Název projektu:                       Energetické úspory ve společnosti Písky – J. Elsnic, spol. s.r.o.Registrační číslo projektu:    CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017055 Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je ze…

Přečíst více