+420 731 166 911, 415 783 506-7
Zpět
09.12.2020, Jana Herrmannová

Výměna strojního vybavení společnosti Písky – J.Elsnic, spol. s.r.o.

Název projektu:                       Výměna strojního vybavení společnosti Písky – J. Elsnic spol. s.r.o.
Registrační číslo projektu:   CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013234

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti procesu, týkající se strojního vybavení. Předmět projektu spočívá v nahrazení tří starých technologií (drtič, pásové rypadlo) za dvě nové, úspornější. V důsledku realizace projektu je očekáváno snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu a snížení emisí oxidu uhličitého. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


C

COVID

Aktuality

Pondělí22.03.2021 PÍSKY-J.Elsnic spol. s r. o. Obchodní rejstřík: Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9369. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PÍSJY-J.Elsnic spol. s r.o. Borovského 329,439 42 Postoloprty, IČ:63147939 tel.: 415783506,mob.:731166911, pisky@elsnic.com, www.elsnic.com   Tímto čestně prohlaš…

Přečíst více

0

01-03/2021 - soboty - zavřeno

Aktuality

Pátek08.01.2021 Leden - Březen na všech pískovnách soboty  - zavřeno

Přečíst více

V

Výměna strojního vybavení společnosti Písky – J.Elsnic, spol. s.r.o.

Dotace

Středa09.12.2020 Název projektu:                       Výměna strojního vybavení společnosti Písky – J. Elsnic spol. s.r.o.Registrační číslo projektu:   CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013234 Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem proj…

Přečíst více