+420 731 166 911, 415 783 506-7
Zpět
31.01.2023, Jana Herrmannová

Ukládka odpadů CZU01026 - smlouva

Ukládka stavebních odpadů CZU01026 – pískovna Selibice - SMLOUVA

Přijímáme výhradně odpady, které splňují požadavky na výsledky ekotoxikologických testů

uvedených v přílohách vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., tabulka 5.1.,5.2. a 5.3. .O podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Pro více informací nás prosím kontaktujte

Petr Elsnic              tel. 603 164 652

Hana Elsnicová      tel. 603 438 92

Otevírací doba

Letní provoz :  01.04. - 30.11.                                       Zimní provoz:  01.12. - 31.03.

Pondělí              06:00 - 17:00                                          Ponděli         07:00 - 15,30 

Úterý                  06:00 - 17:00                                          Útery             07:00 - 15,30  

Středa                06:00 - 17:00                                          Středa           07:00 - 15,30

Čtvrtek              06:00 - 17:00                                          Čtvrtek         07:00 - 15,30          

Pátek                 06:00 - 17:00                                           Pátek            07:00 - 15,30

Sobota               06:00 - 12:00                                           Sobota             ZAVŘENO

Neděle / svátky       ZAVŘENO                                      Neděle / svátky       ZAVŘENO 

                                                 

Ceník: (při ukládání musí být podepsaná smlouva a Atesty nezávadnosti dle vyhl.273/2021 tab. 5.1.,5.2. a 5.3. )

platný od 01.02.2024 ( ceny jsou smluvní, změna vyhrazena)
 Kód odpadu  Název odpadu  Cena bez DPH/t
 010408  Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07  100,-
 010409  Odpadní písek a jíl  100,-
 101208  Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po teleném zpracování)  180,-
 170101  Beton  180,-
 170102  Cihly  180,-
 170103  Tašky a keramické výrobky  180,-
 170107  Směsi a nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuved.pod č. 17 01 06  180,-
 170504  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  100,-
 170508  Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07   100,-
Ceník ukládka 2024 platný od 01.02.2024

Souhlas k využívání odpadů

KÚ souhlas k využívání odpadů DP Selibice do roku 2024 

KÚ souhlas k využívání odpadů DP Selibice I 2014 04 04

 

Přílohy k Návrhu smlouvy ke stažení

Příloha č.3 Základní popis odpadu

Příloha č.4 Čestné prohlášení vlastníka odpadu

Příloha č.5 Čestné prohlášení nepodnikající FO o odpadu

 

Příloha k návrhu smlouvy ke stažení

Základní popis odpadu

P

POZOR : od 01.12.2023 - zahájen zimní provoz na všech pískovnách (soboty - zavřeno)

Aktuality

Středa29.11.2023 POZOR : od 01.12.2023 - zahájen zimní provoz na všech pískovnách (soboty - zavřeno)

Přečíst více

V

Výměna strojního vybavení společnosti Písky – J.Elsnic, spol. s.r.o.

Dotace

Středa09.12.2020 Název projektu:                       Výměna strojního vybavení společnosti Písky – J. Elsnic spol. s.r.o.Registrační číslo projektu:   CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013234 Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem proj…

Přečíst více

E

Energetické úspory ve společnosti PÍSKY – J.Elsnic spol. s r.o.

Dotace

Středa09.12.2020 Název projektu:                       Energetické úspory ve společnosti Písky – J. Elsnic spol. s.r.o.Registrační číslo projektu:    CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017055 Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zef…

Přečíst více