+420 731 166 911, 415 783 506-7
Zpět
26.03.2018, Jana Herrmannová

Ukládka odpadů CZU01026

Telefoní kontakt : 

603 164 652 – P.Elsnic – jednatel společnosti

603 438 927 - H. Elsnicová - jednatelka společnosti

Ukládka stavebních odpadů CZU01026 –  musí být atesty nezávadnosti

                                                  na pískovně Selibice

Ceník platný od 01.02.2021

 Kód odpadu  Název odpadu  Cena za t / bez DPH
 010408  Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07  68,-
 010409  Odpadní písek a jíl  68,-
 101208  Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po teleném zpracování)  130,-
 170101  Beton  130,-
 170102  Cihly  130,-
 170103  Tašky a keramické výrobky  130,-
 170107  Směsi a nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuved.pod č. 17 01 06  130,-
 170504  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  68,-
 170508  Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07  68,-

Ceník platný :

Ceník ukládky platný od 01.02.2021

Ceník ukládky platný do 31.01.2021

Souhlas k využívání odpadů

KÚ souhlas k využívání odpadů DP Selibice do roku 2024 

KÚ souhlas k využívání odpadů DP Selibice I 2014 04 04

 

Přílohy k Návrhu smlouvy ke stažení

Příloha č.3 Základní popis odpadu

Příloha č.4 Čestné prohlášení vlastníka odpadu

Příloha č.5 Čestné prohlášení nepodnikající FO o odpadu

 

Příloha k návrhu smlouvy ke stažení

Základní popis odpadu

0

01-03/2021 - soboty - zavřeno

Aktuality

Pátek08.01.2021 Leden - Březen na všech pískovnách soboty  - zavřeno

Přečíst více

V

Výměna strojního vybavení společnosti Písky – J.Elsnic, spol. s.r.o.

Dotace

Středa09.12.2020 Název projektu:                       Výměna strojního vybavení společnosti Písky – J. Elsnic, spol. s.r.o.Registrační číslo projektu:   CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013234 Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem pro…

Přečíst více

E

Energetické úspory ve společnosti PÍSKY – J.Elsnic spol. s r.o.

Dotace

Středa09.12.2020 Název projektu:                       Energetické úspory ve společnosti Písky – J. Elsnic, spol. s.r.o.Registrační číslo projektu:    CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017055 Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je ze…

Přečíst více