+420 731 166 911, 415 783 506-7
Zpět
26.03.2018, Jana Herrmannová

Ukládka odpadů CZU01026

Telefoní kontakt : 

603 164 652 – P.Elsnic – jednatel společnosti

603 438 927 - H. Elsnicová - jednatelka společnosti

Ukládka stavebních odpadů CZU01026 –  musí být atesty nezávadnosti

                                                  na pískovně Selibice

 Kód odpadu  Název odpadu  Cena za t / bez DPH
 010408  Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07  60,-
 010409  Odpadní písek a jíl  60,-
 101208  Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po teleném zpracování)  120,-
 170101  Beton  120,-
 170102  Cihly  120,-
 170103  Tašky a keramické výrobky  120,-
 170107  Směsi a nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuved.pod č. 17 01 06  120,-
 170504  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  60,-
 170508  Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07  60,-

Ceník platný : od 01.02.2019

Souhlas k využívání odpadů

KÚ souhlas k využívání odpadů DP Selibice do roku 2024 

KÚ souhlas k využívání odpadů DP Selibice I 2014 04 04

 

Přílohy k Návrhu smlouvy ke stažení

Příloha č.3 Základní popis odpadu

Příloha č.4 Čestné prohlášení vlastníka odpadu

Příloha č.5 Čestné prohlášení nepodnikající FO o odpadu

 

Příloha k návrhu smlouvy ke stažení

Základní popis odpadu

P

Provoz na pískovně VYSOČANY

Aktuality

Čtvrtek13.06.2019 DOVOLENÁ     20.12.2019 -  05.01.2020 Provozní doba Dle telefonické dohody - 603 164 652 - p.Petr Elsnic - jednatel společnosti 603 438 927 - p.Hana Elsnicová - jednatelka společnosti

Přečíst více

P

Pískovna Vysočany

Galerie

Středa12.06.2019 Kliknutím na tlačítko Přečíst více zobrazíte detail tohoto článku.

Přečíst více

Provozovna SENÍK

Galerie

Středa12.06.2019 Kliknutím na tlačítko Přečíst více zobrazíte detail tohoto článku.

Přečíst více